Odstąpienia od Umowy – Zwroty

Informacje dodatkowe, nt. przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość:
Zgodnie z obowiązującą ustawą z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w Ustawie, jak np. bezpośredni koszt zwrotu.
Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu każdego towaru, w tym również koszty zwrotu w przypadku gdy towar, ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłany pocztą, czyli wówczas kiedy koszt odesłania jest wyższy, niż zwykła paczka pocztowa.
Jak mogę zgłosić odstąpienie od umowy zawartej na odległość?
Wybierz najwygodniejszą dla siebie formę:
    1. Zgłoś odstąpienie w sklepie stacjonarnym - zapakuj i dostarcz produkt do sklepu, a od razu otrzymasz zwrot środków.
    2. Wypełnij formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość - możesz skorzystać z naszego wzoru lub użyć własnego - i wyślij go do nas wraz z towarem lub w formie elektronicznej.
Gdzie zwrócić towar w ramach odstąpienia od umowy zawartej na odległość?
Wybierz najwygodniejszą dla siebie formę:
    1. Dostarcz produkt do dowolnego sklepu stacjonarnego, a od razu otrzymasz zwrot środków.
    2. Zapakuj towar, zabezpiecz przesyłkę przez uszkodzeniami w transporcie i odeślij do nas wraz z oświadczeniem na poniższy adres:
In Libro Agnieszka Gawin
ul. Słodowa 3, (gigaKARMA)
83-400 Kościerzyna
W jakiej sytuacji nie można skorzystać z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość?
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadku umowy:
    1. Dotyczącej towaru będącego rzeczą nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według specyfikacji Konsumenta lub służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
    2. Dotyczącej towaru dostarczanego w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (np. karmy suche i mokre, środki higieny, suplementy, preparaty zdrowotne, itp.),
    3. Której przedmiotem są programy komputerowe dostarczone w zapieczętowanym opakowaniu jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (np. kursy, oprogramowanie, poradniki, itp.),
    4. Dotyczącej świadczenia usługi dodatkowej, jeżeli sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utarci prawo do odstąpienia od umowy.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotom nie będącym Konsumentami (np. jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki, instytucje, itd.).