Regulamin plików cookies wykorzystywanych w serwisie www.gigakarma.pl 

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem serwisu internetowego gigakarma.pl jest Łukasz Gawin prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Tigred Łukasz Gawin, ul. Franciszka Zabłockiego 4 lok. 21, 80-287 Gdańsk, NIP: 5911689428, REGON: 388594326, zwany dalej Administratorem.
 2. Administrator informuje, że podczas korzystania ze Sklepu Internetowego gigakarma.pl (Sklep) dane osobowe zbierane są automatycznie w logach systemowych Sklepu, przez pliki Cookies.
 3. Do przetwarzania danych osobowych zbieranych w związku z wykorzystywaniem plików coockies znajdują zastosowanie zasady wyrażone w Polityce Przetwarzania Danych osobowych dostępnej pod adresem https://gigakarma.pl/content/8-polityka-prywatnosci oraz zapisy niniejszego regulaminu. 
 4. Od momentu rozpoczęcia korzystania przez użytkownika ze serwisu, w logach systemowych seriwu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego użytkownika, z którego użytkownik łączy się ze serwisem. Administrator informuje, że zgodnie z prawem przetwarza również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego użytkownika, a także czasu połączenia użytkownika ze Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności użytkownika w Serwisie. 
 5. W Serwisie wykorzystywane są pliki cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i cookies trwałe, zapisywane na określony czas w urządzeniach, za pośrednictwem których użytkownik korzysta ze Serwisu. 
 6. Administrator wykorzystuje następujące pliki cookie: 
  1. niezbędne pliki cookie, konieczne dla prawidłowego funkcjonowania serwisu. Pliki te są instalowane w szczególności na potrzeby zapamiętywania sesji logowania lub wypełniania formularzy, a także w celach związanych z ustawieniem opcji prywatności.
  2. analityczne pliki cookies, umożliwiające sprawdzenie liczby wizyt i źródeł ruchu w serwisie. Pozwalają one na ustalenie, które strony są bardziej, a które mniej popularne, i zrozumieć, jak użytkownicy poruszają się po stronie. Za pomocą tych plików cookies, możliwe jest badanie statystyk i poprawianie wydajności Serwisu. Informacje zbierane przez te pliki cookie nie mają więc na celu ustalenia tożsamości użytkownika. W przypadku niewyrażenia zgody na ich wykorzystywanie, Administrator nie będzie posiadał informacji kiedy użytkownik odwiedził serwis.
  3. reklamowe pliki cookies, pozwalające na dopasowanie wyświetlanych treści reklamowych do zainteresowań użytkownika, nie tylko w serwisie, ale też poza nim. Mogą być instalowane przez partnerów reklamowych za pośrednictwem serwisu. Na podstawie informacji z tych plików cookies i aktywności w innych serwisach jest budowany profil zainteresowań użytkownika. Reklamowe cookies nie przechowują bezpośrednio danych osobowych użytkownika, ale identyfikują przeglądarkę internetową i sprzęt. W przypadku niewyrażenia zgody na stosowanie tych plików cookies, wyświetlanie reklam wciąż będzie możliwe, jednakże nie będą one dopasowane do preferencji użytkownika.
 7. Wykorzystanie plików cookies w celu zbierania za ich pośrednictwem danych, w tym uzyskania dostępu do danych zapisanych na urządzeniu Użytkownika, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana. Zezwolenie nie jest wymagane jedynie w przypadku plików cookies, których stosowanie jest niezbędne do świadczenia usługi telekomunikacyjnej (transmisja danych w celu wyświetlenia treści). 
 8. Użytkownik, może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu urządzenia. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies lub informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu użytkownika
 9.  Każdy użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia oraz prawo żądania ograniczania przetwarzania, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie celów na jaki była udzielona, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo przeniesienia swoich danych osobowych. 
 10. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej należy wysłać e-mail na adres: sklep@gigakarma.pl
 11. Każdy użytkownik ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.